Οι εκδόσεις ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ δημιουργήθηκαν το 1990 με στόχο την έκδοση στην ελληνική γλώσσα βιβλίων σχετικών με την ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα γραπτά των σημαντικότερων Παραδοσιολόγων. Λειτούργησαν ουσιαστικά μέχρι το 1996 εκδίδοντας τους παρακάτω τίτλους.

Ananda Coomaraswamy










ΑΡΣΕΝ & ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ
F. Schuon, Ph. Sherrard, S.H. Nasr



Martin Lings



Titus Burckhardt



Titus Burckhardt



F. Schuon, S.H. Nasr, G. Eaton, L. Northbourn, Μ. Πάλλης




Rene Guenon


Μάρκου Πάλλη



Ananda Coomaraswamy, Rene Guenon, Frithjof Schuon, Whittal Perry




Ananda Coomaraswamy



Μάρκου Πάλλη



Rene Guenon



Rene Guenon



Honore de Balzac


Phillip Sherrard


Phillip Sherrard


Frithjof Schuon